Instytut Wiedzy i Innowacji

O Instytucie

Instytut Wiedzy i Innowacji jest niezależną jednostką typu non-profit prowadzącą działalność naukową i ekspercką oraz popularyzatorską w zakresie szeroko rozumianej ekonomii (w szczególności zagadnienia innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy). Ponadto, wspiera rozwój zastosowań ICT w segmencie przedsiębiorczości akademickiej m.in. poprzez wspieranie zakładania spółek mających zajmować się e-biznesem.

Z racji powiązań osobowych, Instytut współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, a także Uniwersytetem Jagiellońskim, Gdańskim, Szczecińskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Pola współpracy obejmują przede wszystkim wydawanie publikacji naukowych, recenzowanie opracowań naukowych raz organizowanie konferencji naukowych.

Działalność Instytutu

Instytut Wiedzy i Innowacji jest samodzielną jednostką prowadzącą działalność naukową (a także edukacyjną czy publikacyjną). Badania instytutu koncentrują się wokół następujących zagadnień:

- budowanie gospodarki wiedzy oraz wzmacnianie innowacyjności gospodarczej,

- rozwój gospodarczy, szczególnie Polski w kontekście tzw. nowych czynników wzrostu - wiedzy i innowacji,

- prognozowanie makroekonomiczne i koniunktura gospodarcza,

- konkurencyjność gospodarcza, oczywiście w kontekście "wiedzy i innowacji",

- efektywność wykorzystywania funduszy unijnych w Polsce,

- zagadnienia polityki gospodarczej: analiza, ocena, rekomendacje.

Instytut realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację konferencji i seminariów. Głównym przedsięwzięciem są konferencje z cyklu "wiedza i innowacje", organizowane wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Jagiellońskim.