Centrum Doradztwa i Szkoleń HOMO CREATORE Anna Podgórska

Opis firmy

HOMO CREATORE został założony w lutym 2000 roku przez Annę Podgórską – menedżera z wieloletnią praktyką biznesową i administracyjną, specjalistę organizacji i zarządzania, absolwentkę Wydziału Zarządzania UW. Od początku zadbaliśmy o solidne podstawy, dzięki którym mogliśmy pozyskać zaufania klientów. Realizowaliśmy przyjęte założenia:

• tworzyliśmy odpowiednie warunki lokalowe • wdrażaliśmy pierwsze programy szkoleniowe • rozwijaliśmy usługi doradcze

Nawiązywaliśmy współpracę ze świetnymi specjalistami - liderami projektów, doradcami i trenerami. Powiodły się zamierzenia założycielki, by zbudować stabilny zespół profesjonalistów, posiadających doskonałe wykształcenie, wysokie kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie praktyczne, cechujących się dodatkowo silną, charyzmatyczną i inspirującą osobowością. Nowa – własna - siedziba i ugruntowanie pozycji w świadomości klientów Zainwestowaliśmy w wysoki standard i - aby wzmocnić bazę organizacyjną - z wynajmowanych na ul. Żurawiej pomieszczeń przenieśliśmy się wiosną 2008 roku do własnego domu w zielonym, cichym, klimatycznym Aninie. Ugruntowana została zdobyta na rynku pozycja i marka oraz ustabilizowana kadra a także powiększona oferta usług.

Od października 2005 r. wygraliśmy już 6 projektów dofinansowanych ze środków EFS i stworzyliśmy bazę programową 7-go projektu (zamkniętego), co potwierdza nasz wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny.

Nasi trenerzy i specjaliści doradzają klientom w kwestiach organizacyjnych i personalnych. Prowadzimy doradztwo wspierające procesy HR. Nasza kadra posiada certyfikaty i doświadczenie w stosowaniu niezwykle przydatnych w doradztwie metod, cały czas się szkolimy i aktualizujemy swoją wiedzę, aktywnie śledzimy wszystkie trendy organizacyjne i psychologicznej pojawiające się w Polsce i na świecie.

W roku 2004 HOMO CREATORE uzyskał z Urzędu Patentowego potwierdzenie zgłoszenia wniosku w sprawie ochrony znaku towarowego, od roku 2007 jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a w 2011 przystąpił do Polskiej izby Firm Szkoleniowych (PIFS) – stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, wdrażamy Standard Usługi Szkoleniowej (SUS).

Oferta firmy

Treść akapitu

1. SZKOLENIA OTWARTE

Prowadzone na podstawie autorski programów, na bieżąco aktualizowane by zawsze były w zgodzie z polskimi warunkami a jednocześnie z najnowszymi trendami oraz literaturą światową. Stosujemy aktywne metody i techniki, które sprawiają, że nasze szkolenia angażują, działają i się je pamięta: testy psychologiczne, gry biznesowe, techniki kreatywnego myślenia, techniki Teatru Improwizacji, scenariusze z rolami i ciekawe, interaktywne wykłady Realizujemy szkolenia otwarte i zamknięte na zamówienie organizacji z zakresu:

• MIĘKKIE KOMPETENCJE BIZNESOWE • KOMUNIKACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE • KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE I MIĘKKI HR • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRINCE2® • KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE

2. SZKOLENIA ZAMKNIETE (wewnętrzne) zawsze dopasowujemy do realiów organizacji – zaczynamy od zbadania, identyfikacji i analizy potrzeb, uwzględniamy kontekst organizacyjny i rynkowy oraz cele organizacji - aktualne i strategiczne.

3. DORADZTWO I COACHING

AUDYT ROZWOJU ZESPOŁU Audyt jest przydatny zarówno w sytuacji, gdy dopiero projektujemy skład nowego zespołu jak i wtedy, gdy chcemy zdiagnozować stan istniejącego zespołu i zwiększyć jego efektywność.

AUDYT PERSONALNY Audyt personalny pokazuje zestaw kompleksowych informacji o pracownikach lub kandydatach na stanowiska, ich potencjału i możliwości (talentów), przejawianych postaw i struktury motywacji,

WSPARCIE PROCESÓW REKRUTACJI, OCENY I DOBORU KADR Proponujemy zestaw narzędzi i działań pomocnych przy przeprowadzaniu tych procesów zarówno w stosunku do kandydatów zewnętrznych jak i rezerw kadrowych organizacji

SYSTEM ZARZĄDZANIA I MOTYWACJI OPARTY NA KOMPETENCJACH Możemy zbudować dla organizacji nowy system lub dopasować model istniejący oraz wdrożyć i przeprowadzić badania

BADANIA SATYSFAKCJI I OCZEKIWAŃ PRACOWNIKÓW

BUDOWA PLANÓW SZKOLEŃ I ŚCIEŻEK KARIERY PRACOWNIKÓW

4. TESTY

• THOMAS INTERNATIONAL SYSTEMS • HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS • BADANIE W OPARCIU O MODEL „WIELKIEJ PIĄTKI” • TEST PRZYMIOTNIKOWY OSOBOWOŚCI (ACL) • BADANIE INTELIGENCJI OGÓLNEJ • BADANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

7. TEMPERAMENT