Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

O uczelni

Uniwersytet został powołany do życia dnia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa. Obecnie jest to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły.

Naszą uczelnię ukończyło ponad 200 tysięcy absolwentów. Stopnie naukowe zdobyło tutaj 3,5 tysiąca doktorów i ponad 700 doktorów habilitowanych. Nasz obecny potencjał naukowo-badawczy i dydaktyczny to 458 profesorów i doktorów habilitowanych, 1250 doktorów i asystentów. Kształcimy ponad 25 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Oferta uczelni

Uniwersytet kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Tworzone są również studia o charakterze indywidualnym i interdyscyplinarnym.

W ramach 11 wydziałów istnieje 51 kierunków i ponad 200 specjalności. Prowadzimy Kolegia Licencjackie w Radomiu, Białej Podlaskiej i Biłgoraju. Posiadamy bogatą ofertę studiów podyplomowych (ponad 50 kierunków). Zainteresowani mogą wybierać spośród specjalizacji oferowanych na wszystkich wydziałach naszej uczelni. Uniwersytet prowadzi również studia podyplomowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na Uniwersytecie działa także Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych – jednostka zajmująca się nowoczesnymi technologiami w edukacji oraz prowadząca badania w dziedzinie e-learningu. Centrum współpracuje z sektorem publicznym i biznesem w dziedzinie projektowania kursów on-line lub przekształcania kursów tradycyjnych na kursy internetowe. Więcej informacji: www.uczniko.umcs.lublin.pl.