GPTW Institute Polska Sp. z o.o.

Opis firmy

Great Place to Work® Institute prowadzi badania i wyróżnia najlepsze miejsca pracy w ponad 45 krajach na sześciu kontynentach.

Bazując na wynikach badań przeprowadzonych wśród ponad 10 milionów pracowników na całym świecie, konkursy na najlepsze firmy tworzą fundamenty największego i najbardziej poważanego zbioru wiedzy na temat wyjątkowych miejsc pracy, zarządzania i roli zaufania w kulturze organizacyjnej.

Oferta firmy

 Badania jakości miejsc pracy

 Warsztaty planowania działań z udziałem menedżerów

 Warsztaty najlepszych praktyk: wsparcie w ulepszaniu istniejących praktyk i w tworzeniu nowych

 Warsztaty pomagające w zmianie kulturowej. Warsztaty adresowane są do firm, które chcą być wspaniałymi miejscami pracy.