PSTD

Opis firmy

Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training & Development) jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Skupiamy managerów HR, szkoleniowców, trenerów, konsultantów i dydaktyków działających zawodowo w tym obszarze. PSTD jest także partnerem rynkowym i społecznym dla wszystkich organizacji podejmujących działania wspierające środowisko rozwoju kapitału ludzkiego; organizacji rządowych, samorządowych, innych stowarzyszeń zawodowych i branżowych, a także mediów i ośrodków akademickich.

Oferta firmy

PSTD jest stowarzyszeniem, która realizuje projekty na rzecz środowiska HR. Aktualnie realizowane są następujące projekty:

- Badanie Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej to

- Klub HR Biznes Partnera

- Audyt Efektywności Środowiska Pracy.