Instytut Rozwoju Biznesu

Misja

Instytut Rozwoju Biznesu poprzez kompleksowe badania, najnowszą wiedzę oraz kreowanie i wdrażania innowacyjnych rozwiązań buduje przewagę konkurencyjną swoich partnerów. Eksperci Instytutu na każdym etapie współpracy z klientem dbają o najwyższą jakość i skuteczność podejmowanych działań.

Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. We współpracy z Polską fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami ludzkimi. Działa od 1990 roku, a jego poprzedniczką do 2005 roku była Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji. Instytut to jedyny w Polsce, na Ukrainie i Białurusi paernet Noble Manhattan Coaching, należącej do pierwszej szóstki największych tego typu organizacji na świecie.

Oferta instytutu

Oferta Instytutu Rozwoju Biznesu oferuje:

- badania problemów organizacji w zakresie zarządzania, ekonomii i psychologii z zastosowaniem nowoczesnej metodologii oraz sprawdzonych na świecie i własnych narzędzi badawczych;

- projekty doradcze, oparte na koncepcji współpracy jako interakcji społecznej i na diagnozie problemów objętych procesem doradczym;

- szkolenia i studia dla biznesu w formule zamkniętej i otwartej z przywództwa i kompetencji menedżerskich, zarządzania kapitałem ludzkim, sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, prawa i nadzoru właścicielskiego;

- kursy i warsztaty z coachingu systemowego, w tym z międzynarodowymi certyfikacjami w ramach Szkoły Coachingu Noble Manhattan i Instytutu Rozwoju Biznesu;

- projekty unijne, dofinansowane z EFS, otwarte i zamknięte;

konferencje i spotkania eksperckie dla praktyków HR;

usługi w zakresie organizaji i logistyki konferencji i szkoleń.