Akademia Leona Koźmińskiego

O uczelni

Założona w 1993 roku warszawska Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Prowadzi badania naukowe i kształci w zakresie: ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, administracji, psychologii biznesu i socjologii.

Jest jedyną uczelnią w Polsce, która posiada potrójną akredytację międzynarodową: AACSB, EQUIS i AMBA; ma też ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków zarządzanie, prawo i administracja. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych otrzymała kategorię pierwszą.

Według rankingów edukacyjnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, nieprzerwanie od 13 lat Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce. Odnosi również sukcesy w międzynarodowych rankingach dziennika „Financial Times”. W 2012 r. wśród szkół biznesu zdobyła 37. miejsce w Europie, w 2013 r. studia magisterskie z zakresu finansów dały jej 19. miejsce na świecie, a studia magisterskie z zarządzania – miejsce 25. Program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w 2012 r. trafił do pierwszej setki najlepszych tego typu studiów na świecie, zajmując 46 pozycję w rankingu.

Akademia Leona Koźmińskiego skupia wybitne osobowości polskiej nauki, biznesu i życia publicznego. Wśród wykładowców znajdują się profesorowie z bogatym dorobkiem naukowym zdobywanym w kraju i za granicą, byli premierzy i ministrowie, wizytujący profesorowie z najlepszych uczelni biznesowych świata. Gościnne wykłady wygłaszają nobliści z dziedziny ekonomii, ambasadorowie, członkowie rządu i prezesi największych korporacji. Wykształcona w ALK młoda kadra naukowa odbywa staże w uczelniach amerykańskich i europejskich. Uczelnia prowadzi ożywioną wymianę i współpracę z ponad 200 uznanymi uniwersytetami na całym świecie. Sama również przyciąga liczne grono cudzoziemców. Niemal 30% studentów dziennych stanowią obcokrajowcy z 57 państw. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych kształci 8500 osób.