Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekce CSR - 100% dofinansowania

02.06.2014

Zapraszamy do udziału w dofinansowanym projekcie szkoleniowo-doradczym - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility). Celem głównym projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach projektu przedsiębiorca otrzyma kompleksową usługę, dopasowaną do zdiagnozowanych potrzeb i swoich możliwości realizacyjnych. W każdej firmie zostanie zrealizowane 88 godzin doradztwa (w tym 50 godzin bezpośrednio w firmie) oraz indywidualne szkolenia dla dwóch wskazanych osób z przedsiębiorstwa.


Cele szczegółowe:

  • przygotowanie indywidualnych diagnoz potencjału przedsiębiorców do realizacji działań w obszarze CSR;
  • opracowanie planów rozwoju dla przedsiębiorców ;
  • realizacja działań doradczo-szkoleniowych;
  • wdrożenie przez przedsiębiorców działań w obszarze CSR

W ramach projektu zostanie opracowana strategia (plan rozwoju) w zakresie CSR, która pomoże odpowiedzieć na istotne problemy, oraz zostaną zaplanowane konkretne działania w jednym lub kilku obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, by umożliwić wdrożenie elementów CSR w firmie. Rolą Doradców jest wsparcie firmy na każdym etapie prac - od analizy potencjału przedsiębiorstwa, przez opracowanie planu rozwoju, dokumentów i procedur umożliwiających wdrożenie, po realne wdrożenie działań z zakresu CSR.

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu:

Anna Kacprzyk

Fundacja Obserwatorium Zarządzania
Tel. 22 314 14 45