Korzyści z członkostwa

Udział w strukturach Digital Knowledge Cluster daje Członkom m.in.:

  • Dostęp do unikalnej wiedzy i know-how – w ramach projektów badawczych realizowanych przez Digital Knowledge Cluster powstaje wiedza dostępna dla jego Członków.
  • Dostęp do nowych rynków i klientów – współpraca z innymi firmami oraz realizowanie projektów o większej niż dotychczas skali pozwala na ekspansję na nowe rynki i poszerzenie grona klientów.
  • Podniesienie swojej konkurencyjności – współpraca z innymi firmami i jednostkami badawczymi naturalnie zwiększa konkurencyjność grupy.
  • Skuteczną promocję i marketing – działania w ramach Klastra, realizacja wspólnych projektów i działania informacyjne przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności marek Członków Digital Knowledge Cluster.
  • Niższe koszty działań – intensywna współpraca w ramach Klastra, pozwala zaoszczędzić część kosztów związanych z funkcjonowaniem firm.
  • Dywersyfikację ryzyka – angażowanie się w prace badawcze, o potencjalnie wysokim poziomie ryzyka przez Digital Knowledge Cluster, pozwala takie ryzyka zminimalizować i umożliwia powstanie ciekawych rozwiązań.