Projekty

Zakończony

Content Marketing Expert

Realizowany w okresie: 01.11.2013 - 31.10.2015
  Projekt Content Marketing Expert pokazuje nowe podejście do marketingu, które opiera się na tworzeniu wartościowych i rzetelnych informacji oraz dystrybucji treści. Celem projektu jest dostarczenie i rozpowszechnienie (...) czytaj dalej
Zakończony

Knowledge Management 2.0 for SMEs

Realizowany w okresie: 01.11.2013 - 31.10.2015
  Celem projektu jest zapewnienie skutecznych ram zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie dostępnych na rynku narzędzi zarządzania wiedzą oraz zidentyfikowane (...) czytaj dalej
Zakończony

New Media Production Methodology

Realizowany w okresie: 01.01.2013 - 31.12.2014
  Projekt New Media Production Methodology ma na celu popularyzację metod tworzenia multimediów przez specjalistów niezwiązanych z dużymi organizacjami. Umożliwia on zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej podstaw (...) czytaj dalej
Zakończony

E-business Mobile Training

Realizowany w okresie: 01.01.2012 - 31.12.2013
Głównym celem projektu było zaadoptowanie i praktyczne włączenie innowacyjnej metodyki mobile Performance Suport System w obszar szkoleń z zakresu zarządzania e-biznesem. Projekt przyczynił się do dostosowania szkoleń z (...) czytaj dalej