E-business Mobile Training

E-business Mobile Training

Głównym celem projektu było zaadoptowanie i praktyczne włączenie innowacyjnej metodyki mobile Performance Suport System w obszar szkoleń z zakresu zarządzania e-biznesem.


Projekt przyczynił się do dostosowania szkoleń z zakresu kompetencji e-biznesowych do systemu edukacji zdalnej w oparciu o telefonię bezprzewodową poprzez stworzenie interaktywnego środowiska edukacyjnego.


Dodatkowo projekt rozpowszechnił rezultaty projektu w środowisku instytucji szkoleniowych oraz organizacji edukacyjnych wspierających edukację oraz przyczynił się do dalszego rozwoju uczenia się na odległość w oparciu o najnowszą technologię.

Rezultaty projektu

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia dla 48 pracowników w Polsce i 20 w Bułgarii.

W rezultacie realizacji projektu stworzono dwa produkty:

1. Metodykę prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu

2. Praktyczny podręcznik dla trenerów.

Materiały dostępne są już na stronie projektu.