Rozwój EduKlastra – Nowe Media w Edukacji poprzez utworzenie Centrum Nowych Technologii

Rozwój EduKlastra – Nowe Media w Edukacji poprzez utworzenie Centrum Nowych Technologii

 

Projekt skierowany do członków Digital Knowledge Cluster (EduKlaster) obejmujący budowę Centrum Nowych Technologii i uruchomienie platformy dystrybucji treści cyfrowych. W ramach projektu zrealizowany zostanie komponent badawczy w ramach którego przygotowane zostaną metodyki produkcji, ochrony i dystrybucji cyfrowych produktów opartych na wiedzy. Dzięki realizacji projektu członkowie klastra dostaną wiedzę i narzędzia umożliwiające tworzenie i sprzedaż produktów cyfrowych. Wzbogaci to ich ofertę oraz umożliwi dotarcie do nowych klientów.

Oferta projektu

1. Bezpłatny dostęp do platformy produkcji i dystrybucji treści cyfrowych dla członków DKC

2. Możliwość korzystania członków DKC z infrastruktury wybudowanego kompleksu Centrum Nowych Technologii – Knowledge Village II (budynek w trakcie budowy):

- studia nagrań i video;

- studia nagrań i obróbki dźwięku;

- laboratorium multimedialnego i IT;

- centrum projektowania i badań użyteczności;

- multimedialnych sal szkoleniowych.

3. Przygotowanie członków DKC do wykorzystania utworzonej infrastruktury poprzez szkolenia dla pracowników.

4. Świadczenie dla członków DKC usług w zakresie digitalizacji wiedzy i treści szkoleniowych, przygotowywania szkoleń zdalnych i materiałów edukacyjnych.

5. Udostępnianie przez członków DKC za pomocą infrastruktury klastra wytworzonych usług, narzędzi i rozwiązań odbiorcom końcowym (klientom).

Grupa docelowa

Członkowie Digital Knowledge Cluster, czyli firmy szkoleniowe, doradcze, technologiczne, teleinformatyczne, ośrodki badawcze, ośrodki akademickie, media, organizacje branżowe, organizacje pozarządowe oraz organizacje administracji samorządowej rozmieszczone na terenie całej Polski.

Dołącz do Digital Knowledge Cluster i weź udział w projekcie

Ewelina Czempińska - Menadżer projektu

tel. 22 314 14 74

ewelina.czempinska@obserwatorium.pl