Knowledge Management 2.0 for SMEs

Knowledge Management 2.0 for SMEs

 

Celem projektu jest zapewnienie skutecznych ram zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie dostępnych na rynku narzędzi zarządzania wiedzą oraz zidentyfikowane zostaną dobre praktyki w tym obszarze w każdym z krajów partnerskich.


Głównym rezultatem projektu będzie metodyka wdrażania systemu zarządzania wiedzą w MŚP oparta o multimedia i narzędzia Web 2.0.

Oferta projektu

- szkolenia dla trenerów z zakresu zarządzania e-wiedzą;

- wdrożenie metodyki zarządzania e-wiedzą w przedsiębiorstwach;

- dostęp do podręcznika Knowledge Management 2.0 Methodology dla wszystkich zainteresowanych wdrożeniem narzędzi multimedialnych i Web 2.0 do zarządzania wiedzą (podręcznik dostępny po zakończeniu projektu).

Grupa docelowa

- małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy;

- managerowie HR, konsultanci, trenerzy oraz instytucje szkoleniowe.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Marta Mazur - Kierownik projektu

tel. 22 379 47 05

marta.mazur@obserwatorium.pl