O KLASTRZE

Digital Knowledge Cluster (DKC) to sieć współpracy skupiająca podmioty otwarte na innowacje i działające w obszarze uczenia, wsparcia biznesu oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Celem DKC jest podniesienie konkurencyjności, innowacyjności i jakości usług świadczonych przez Członków Klastra, budowa sieci współpracy i rozwoju oraz promocja realizowanych działań.
Do zadań DKC należą:

  • tworzenie wiedzy i rozwiązań w zakresie szkoleń i doradztwa,
  • rozwój innowacyjnych technologii edukacyjnych,
  • zapewnienie wzorcowej infrastruktury,
  • scalanie i współpraca branży,
  • upowszechnianie wiedzy i wypracowanych rozwiązań,
  • promocja klastra i członków,
  • monitoring trendów zarządzania w zakresie technologii ICT, szkoleń i doradztwa.

Klaster służy zarówno podmiotom tworzącym innowacyjne rozwiązania edukacyjne, jak i klientom, którzy są odbiorcami wiedzy. W szczególności potrzeby komunikacyjne w zakresie nowoczesnego Smart Learningu są zaspokajane przez reprezentantów branż produkcyjnych, materiałów budowlanych, odnawialnych źródeł energii, przemysłu i energetyki oraz sektora b2b.Klaster powstał w październiku 2007 roku, jako EduKlaster – Nowe Media w Edukacji. Od momentu powstania działania EduKlastra - nastawione były przede wszystkim na wspólną realizację projektów badawczych, szkoleniowych i transferu technologii. W marcu 2014 nazwa sieci została zmieniona na Digital Knowledge Cluster, co lepiej odzwierciedla koncentrację członków klastra na uczeniu osób dorosłych, współpracy z biznesem i tworzeniu treści cyfrowych.

Siedzibą Klastra jest Centrum Nowych Technologii Digital Knowledge Village, którego budowa była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1. Centrum Nowych Technologii jest wyposażone w studia produkcyjne i badawcze, laboratoria oraz przestrzeń przeznaczoną do organizacji szkoleń, spotkań i wydarzeń. Członkowie Klastra mogą korzystać z Centrum na podstawie stosownych umów.

DOŁĄCZ DO KLASTRA