OFERTA

Digital Knowledge Cluster jest siecią podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii w uczeniu i tworzeniu cyfrowych produktów opartych na wiedzy.

Członkiem klastra może być firma, instytucja badawcza, uczelnia czy organizacja pozarządowa, zajmująca się:

 • technologią ICT,
 • szkoleniami,
 • doradztwem,
 • nowymi mediami i
 • działalnością wydawniczą.

Oferta Digital Knowledge Cluster skierowana jest do podmiotów działających na terenie całego kraju.

Udział w strukturach Digital Knowledge Cluster daje Członkom m.in.:

 • Dostęp do unikalnej wiedzy i know-how – w ramach projektów badawczych realizowanych przez Digital Knowledge Cluster powstaje wiedza dostępna dla jego Członków.
 • Dostęp do nowych rynków i klientów – współpraca z innymi firmami oraz realizowanie projektów o większej niż dotychczas skali pozwala na ekspansję na nowe rynki i poszerzenie grona klientów.
 • Podniesienie swojej konkurencyjności – współpraca z innymi firmami i jednostkami badawczymi naturalnie zwiększa konkurencyjność grupy.
 • Skuteczną promocję i marketing – działania w ramach Klastra, realizacja wspólnych projektów i działania informacyjne przyczyniają się do zwiększenia rozpoznawalności marek Członków Digital Knowledge Cluster.
 • Niższe koszty działań – intensywna współpraca w ramach Klastra, pozwala zaoszczędzić część kosztów związanych z funkcjonowaniem firm.
 • Dywersyfikację ryzyka – angażowanie się w prace badawcze, o potencjalnie wysokim poziomie ryzyka przez Digital Knowledge Cluster, pozwala takie ryzyka zminimalizować i umożliwia powstanie ciekawych rozwiązań.
DOŁĄCZ DO KLASTRA